Organisatieverandering

Organisatieverandering zichtbaar implementeren

Alles blijft anders...

Hoe we tot veranderingen komen, bepaalt het succes van de omslag.

Veranderen is de goede aanpak vinden om mensen gericht in beweging te krijgen. Dit noemen wij de procesaanpak waarbij de interactie en de samenwerking tussen mensen in organisaties voorop staat. Door de nadruk te leggen op het proces ontstaat vaak de indruk van een zachte benadering.

In alle organisaties staan bedrijfsresultaten voorop. Tegenvallende uitkomsten zijn vaak de aanleiding om een verander- of verbeter-programma in te zetten. Resultaten zijn toch altijd hard en meetbaar? En SMART beschreven?

Maar verbeteren is iets anders dan veranderen. En zacht is niet altijd soft. Ook bij verandervraagstukken staan resultaten voorop. De procesresultaten. Hiermee bedoelen wij de manier waarop mensen in organisaties samenwerken, besluiten nemen en samenspelen. Deze resultaten (ontwikkelingen) maken de beweging van mensen zichtbaar. En daarmee de beweging in de organisatie zelf. Ook deze beweging kan je ‘meten’ door middel van een dashboard. Dan sturen we namelijk samen op de goede indicatoren. 


Blognieuws
Digitalisering van de overheid; werk aan de winkel
De overheid wil binnen 3 jaar al haar diensten digitaliseren. Daarmee staat zij voor een gigantische organisatieverandering. Iedereen moet zijn zaken met de overheid via internet kunnen afhandelen vindt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er is echter een probleem: de burger ziet het niet zitten. De nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer hield afgelopen december in samenwerking [...] >> meer
banner3 banner4